Kişinin yaşadığı toplum içinde değeri olan , kabiliyet, ekonomi ve vesair davranış biçimlerini geliştirdiği vetirelerin tübaşöğretmen.

Eğitim, önceden saptanmış esaslara nazaran insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler sürecidir.

Eğitim; bireyin davranışlarındaki yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak ve isteyerek bileğteamülme meydana getirme sürecidir.

Görüldüğü kadar eğitimin bir çok tanılamamı gestaltlabilmektedir. Ancak, günümüzde çoğunlukla yeğleme edilen tanılamam:

“Ferdin davranışında, kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak mergup yönde( eğitimin lakinçlarına uygun ) bileğteamülme meydana getirme sürecidir.” Şeklindedir.

Bu teşhis nazaran;

· Eğitim bir vetiretir.

· Eğitim sürecinde, bireyin davranışlarının mergup yönde bileğteamültirilmesi lakinçlanmaktadır.

· Davranışlarındaki bileğteamülme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

· Eğitim sürecinde bireyin kendi yaşantıları esastır.
EĞİTİMİN SÜRECİ

Eğitimin üç taban öğesi vardır.

1. Yalnızç

2. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri

3. Bileğerlendirmeler

Eğitim lakinçla adım atar, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam değer ve istimara ile son bulur. Sürecin bu mantığı tüm kültürler için nüshadır. Yalnızçların içinde ne olduğu ve öğrenme için kullanılan öğretme şekilleri kültürden kültüre nazaran bileğteamülebilir, lakin sürecin doğbirliı bileğteamülmez.

Eğitim kapsamı ve tanılamamlanması açısından çok geniş bir kavramdır. Gün boyunca birokkalı filozof ve terbiyeci, eğitimin ne başüstüneğuna üstüne farklı farklı tanılamamlamalarda bulunmuştur. Günümüzde ise eğitimin onaylama edilen ölçün tanılamamı şudur: Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla kasıtlı olarak istendik davranış bileğteamülikliği meydana getirme sürecidir. Bu tanılamamlama ekseninde eğitimin genel hatları çizilebilir. Bu tanılamamlamanın içinde eğitime üstüne bazı önemli kavramlar vardır. Özellikle “kendi yaşantıları yoluyla”, “kasıtlı olarak”, “istendik davranış bileğteamülikliği” ve “süreç” kadar kelimeler eğitimin asıl taşlarıdır.

Eğitim, beşer için ömür boyu devam fail bir vetiretir ve davranışlarda başkalık meydana getirir. Bu davranış değişimleri ise bireyin kendi tecrübelerine dayanır. Davranış değişimleri istendik doğrusu beklentilere ve hedeflere uygun olabileceği kadar istenmedik yönde bile gelişebilir. Eğitim sürecinin teamülletilmesi ise kasıtlı doğrusu programlı ve programlı olabileceği kadar gelişigüzel bile mümkün. Kasıtlı olarak meydana getirilen eğitime formal yetişek, gelişigüzel meydana getirilen eğitime ise informal yetişek denir. Henüz açıklayıcı bir örnek verirsek okul, dershane, yetişek merkezleri kadar mekânlarda verilen yetişek formal; bireyin kendi çevresinden edindiği ve planlı programlı olmayan yetişek ise informal eğitidir. şu demek oluyor ki yetişek sadece okullardaki öğrenmelerle sınırlı bileğildir.

Eğitim Türleri
Eğitim türlerine nazaran sınıflandırıldığında formal ve informal yetişek sarhoş olmak üzere dü tür ortaya çıkar. Formal yetişek okullarda ya da kurumlarda belli bir tasar ve program çerçevesinde gerçekleştirilir ve bu yetişek tipinin belli bir amacı vardır. Bu düzende yetişek süreci idari bir ekip ve eğitmenler tarafından planlanır. İnformal yetişek ise kendiliğinden gelişen ölçüsüz ve programsız meydana getirilen eğitimdir ki birey bu eğitimi içtimai çevresinden gizil olarak edilir.

Eğitim Sistemi
Eğitim, bir yol olarak ele kızılındığında ise yetişek sisteminin üç taban ögesi bulunmaktadır: Bunlar kaynaklar, vetireler ve çıktılardır. Bulak; eğitimin beslendiği öğretmen, öğrenci, bina, tesisat, maliyet, personel kadar fiziki unsurlardır. Müddetç; okul içinde gerçekleştirilen dersler, öğrenme yaşantıları ve öğüt aktiviteleridir. Çıktılar ise bireyde mütehassıslık, yeterlilik, bitirme, sınav neticeları kadar mergup davranış bileğteamüliklikleridir.

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir